You are here

Mitan Oil gradi železničko pretakalište sa pumpnom stanicom

SMEDEREVO, 20. jul 2018 – Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva saopštilo je da je počela javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju železničkog pretakališta sa pumpnom stanicom na katastarskoj parceli broj 225/1 K.O. Smederevo, investitora „Mitan Oil“ d.o.o. Beograd.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od 19. jula, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, u vremenu od 10 do 14 časova. Pozvana su zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije ovom Odeljenju u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.

Takođe, saopšteno je da će rani javni uvid Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone Smedereva – za sektore severoistok, jug i centralno područje, biti organizovano u trajanju od 15 dana, počev od 26. jula, u prostorijama GU Smederevo, u vremenu od 11 do 13 časova. Tim povodom, zainteresovana pravna i fizička lica u navedenom periodu mogu preko pisarnice da dostave pisane primedbe i sugestije.

Related posts