You are here

Predstavljanje programa Swiss PRO u Smederevu

SMEDEREVO 29. jun 2018 – Program Swiss PRO predstaviće u ponedeljak, 2. jula 2018. godine u Smederevu, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, javne pozive organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama za sprovođenje socijalno inovativnih projekata usmerenih na potrebe ranjivih grupa i njihovo socijalno uključivanje, koje podržava Vlada Švajcarske. Predstavnici civilnog sektora i gradova i opština Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana, Požarevac, Veliko Gradište, Malo Crniće, Žabari, Petrovac, Golubac, Kučevo i Žagubica moći će da dobiju sve informacije o ovom procesu dodele bespovratnih sredstava.

Javni pozivi, ukupne vrednosti od 420.000 evra, traju do 3. avgusta 2018. godine, tokom kojih organizacije civilnog društva mogu da dobiju bespovratna sredstva da „nove ideje po meri zajednice“, što je i moto poziva, sprovedu u delo, dok će odabrani gradovi i opštine prvo dobiti tehničku podršku, a zatim i sredstva za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom.

Pravo učešća na javnom pozivu namenjenom civilnom sektoru imaju organizacije sa dokazanim iskustvom u sprovođenju projekata koji su usmereni na ranjive grupe. Organizacije moraju biti registrovane najmanje godinu dana i to sa sedištem u jednoj od lokalnih samouprava obuhvaćenih programom. Za usluge socijalne zaštite potrebno je postojanje licence i najmanje dve godine iskustva u pružanju usluga. Program će podržati do 25 organizacija za sprovođenje projekata u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra.

Pravo učešća na javnom pozivu namenjenom jačanju kapaciteta lokalnih samouprava imaju opštine i gradovi sa programske teritorije koji pripadaju III i IV grupi prema stepenu razvijenosti. Kroz tehničku podršku, program će podržati do deset gradova i opština za unapređenje lokalnih politika i procedura za odgovornije i transparentnije finansiranje projekata od javnog interesa koje sprovode organizacije civilnog društva.  Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu programa www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi.

Kako bi se zainteresovane institucije i organizacije upoznale sa detaljima programa podrške – od prijavljivanja i učešća na javnom pozivu preko kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava, program Swiss PRO organizovaće informativne sesije širom zemlje, do 5. jula 2018. godine.

 

Čitaj dalje...

Javni poziv za dodelu pomoći izbeglim i raseljenim

SMEDEREVO, 29. jun 2018 – Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raselјenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva objavila je javni poziv za dodelu pomoći, ovoga puta humanitarnih paketa hrane.

Pravo na pomoć mogu da ostvare podnosioci prijava koji imaju izbeglički status, odnosno evidentirani su kao interno raselјena lica sa boravištem u gradu Smederevu. Obavezan uslov je i da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za april 2018. godine ili da imaju status jednoroditelјske porodice, sa decom do 18 godina, odnosno da porodica ima tri i više članova sa decom do 18 godina. Pravo na pomoć mogu da ostvare i oni koji u porodici ima invalida sa invaliditetom preko 50%, ili ako u porodici ima članova domaćinstva sa teškim oboljenjima.

Prijavni obrazac može da se preuzme u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva, a roku za prijavu je pet  dana od dana objavlјivanja javnog poziva, koji je danas objavljen na zvaničnoj Internet prezentaciji Gradske uprave Smedereva.

Čitaj dalje...