You are here

Sufinansiranje programa crkava i verskih zajednica

SMEDEREVO, 4. jun 2018 – Gradsko veće Smedereva raspisalo je konkurs za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2018. godini, u ukupnom iznosu od dva miliona dinara, objavljeno je danas.

Pravo učešća na konkursu imaju “crkve i verske zajednice osnovane u skladu sa propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje i čiji se objekti nalaze ili će se naći na teritoriji grada Smedereva, kao i da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji grada Smedereva”.

U tekstu konkursa se navodi i da “prilikom raspodele sredstava između učesnika koji imaju pravo učešća na Javnom konkursu prednost ima crkva ili verska zajednica sa većim brojem vernika na teritoriji grada Smedereva”.

Sufinansiranje programa po ovom Javnom konkursu odnosi se na:

  1. program izgradnje crkava, verskih objekata i parohijskih domova, za koji je predviđeno milion dinara;
  2. program adaptacije, rekonstrukcije i održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova, za koji je predviđeno 600 hiljada dinara;
  3. program zaštite i brige o crkvama i verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja, za koji je predviđeno sto hiljada dinara;
  4. program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo, za koji je predviđeno 200 hiljada dinara;
  5. program unapređivanja saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, istorijskom, kulturnom, socijalno – humanitarnom i drugom planu, za koji je predviđeno sto hiljada dinara.

Za svaki program predaje se posebna prijava, u posebno zatvorenoj koverti.

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 12. juna do 15 sati.

Related posts