Konkurs za organizovanje javnih radova

VELIKA PLANA, 28. maj 2018 – Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Velika Plana su raspisali konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini. Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošlјivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe. Reč je o mladima do 30 godina starosti, starijma od 50 godina, viškovima zaposlenih, Romi, osobama sa invaliditetom, radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlenim, licima bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, mladima koji su imali ili imaju status deteta bez roditelјskog staranja, status deteta palih boraca u ratu, žrtvama trgovine lјudima i žrtvama porodičnog nasilјa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavlјanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za: isplatu naknade za obavlјen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, maksimalno 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavlјeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Zatim i za naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, za svaki mesec angažovanja, uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Na kraju i za naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca i 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 11.06.2018. godine.

Skorašnji članci

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien