You are here

Javni poziv za izvođače radova na krpljenju ulica i puteva

SMEDEREVSKA PALANKA, 20. februar 2018 – Opštinska uprava opštine Smederevska Palanka raspisala je juče i danas javne pozive za podnošenje ponuda za radove na krpljenju udarnih rupa na ulicama na teritoriji gradskog područja opštine, kao i za krpljenje lokalnih puteva, sanaciju i parcijalno presvlačenje na seoskom području opštine Smederevska Palanka.

Zainteresovani mogu da preuzmu konkursnu dokumentaciju sa portala za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs, sa sajta www.smederevskapalanka.rs ili lično u prostorijama Opštinske uprave. Za prvi poziv, za gradsko područje, rok za podnošenje ponuda je 28. februar do podneva, a za drugi, seosko područje, to je 1. mart, takođe do 12 sati.

Kriterijum za dodelu ugovora kod oba poziva je „najniža ponuđena cena“.

Related posts