You are here

Besplatno učenje salse

SMEDEREVO, 10. januar 2018 – Smederevski Omladinski kulturni centar „Svetlost“ i dens grupa „Urban Core Dance Masters“ od večeras organizuju besplatan kurs salse.

Kurs će trajati tokom celog januara počevši od ove srede u 20 časova u prostoru OKC „Svetlost“, poznatom i kao stari bioskop, u Karađorđevoj ulici na broju 4.

Čitaj dalje...

Ostalo i nekako vraćaju, stanove nikako

KO/VP/SD/SP, 10. januar 2017 – Agencija za restituciju objavila je juče podatke o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina, stanova, kao i o površinama poljoprivrednog i građevinskog zemljišta po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenog bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima ove Agencije zaključno sa 8. januarom 2018. godine. Nama su u tabelama bili zanimljivi podaci o imovini vraćenoj u Kovinu, Velikoj Plani, Smederevu i Smederevskoj Palanci.

Najviše poljoprivredne zemlje vraćeno je Kovincima, nešto više od 685 hektara, ili tačno 6.856.593 kvadratna metra, a najmanje su povratili vlasnici u Smederevskoj Palanci – tek oko hektar i po. Najveći broj poslovnih prostora u svoje vlasništvo vratili su Smederevci – 42 ukupno, u Velikoj Plani je brojka 16, Palanci 10, a u Kovinu samo dva. Palančanima je vraćeno 7 zgrada kao celina, Kovincima 3, a Smederevcima i Palančanima po dve.

Bilo bi interesantno uporediti ove brojke sa brojem predatih zahteva, ali taj podatak nije objavljen.

Zanimljivo je i da ni u jednom od ova četiri mesta starim vlasnicima nije vraćen ni jedan jedini stan. Činjenica je da je zahteva za povraćaj stanova srazmerno manje, kao i da je relativno teže dokazivo vlasništvo na pojedinačnim stambenim jedinicama nego recimo na zgradama kao celinama, pa i poslovnim prostorima, pogotovo u odnosu na vlasništvo zemljišta. Ipak, u drugim gradovima nije takav slučaj: na nivou Srbije vraćeno je 839 stanova. Karakteristični su primeri centralnih gradskih opština u Beogradu, tamo gde su stanovi i najviše na ceni. Tako je samo na području Opštine Stari grad vraćeno 267 stanova pređašnjim vlasnicima, a na Vračaru je ta brojka 201.

Čitaj dalje...

Dodeljeno 37 jednokratnih novčanih pomoći

SMEDEREVO, 10. januar 2018 – Grad Smederevo dodelio je ukupno 37 jednokratnih novčanih pomoći, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu lokalne administracije.

Devet jednokratnih novčanih pomoći u  iznosu od po 15.000 dinara je dato socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva – jednoroditeljske porodice, porodice sa nepokretnim članom u domaćinstvu i porodice sa invalidnim licem.

Dodeljeno je i dvanaest jednokratnih novčanih pomoći u  iznosu od po 10.000 dinara socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smederevo – porodice koje imaju decu školskog uzrasta, porodice sa članom domaćinstva preko 80 godina života i porodice sa teškim akutnim oboljenjima.

Istom odlukom, podeljeno je i šesnaest jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od po 7.500 dinara socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smederevo – porodice koje ispunjavaju obavezne uslove iz Javnog poziva,

Odluku je, na osnovu Rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći  socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva, donela Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva.

Čitaj dalje...