Značaj Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti

SMEDEREVO, 18. novembar 2017 – Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS), krovna organizacijа invalidskog pokreta Srbije, okuplja 15 saveza osoba sa invaliditetom, više od 500 organizacija iz njihove mreže i predstavlja preko 800.000 građanki i građana Srbije sa invaliditetom, kao i njihovih pravnih zastupnika.

Kao organizacija koja se prevashodno bavi pitanjima od zajedničkog interesa za sve osobe sa invaliditetom, NOOIS u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom, sprovodi projekat pod nazivom „Kampanja za izradu lokalnih akcionih planova (LAP-a) iz oblasti invalidnosti“.  Cilj ovog projekta je pružanje ekspertske i organizacione podrške lokalnim samoupravama u četiri grada u Srbiji, Smederevu, Kragujevcu, Užicu i Kladovu, uključujući i podršku svim organizacijama osoba sa invaliditetom (OSI) iz tih gradova, da kroz međusobno partnerstvo i uz aktivno učešće NOOIS-a sačine lokalne akcione planove (LAP-ove) za unapređenje položaja OSI u narednom dvogodišnjem periodu (2018-2020). LAP-ovi će biti u skladu sa novom Strategijom unapređenja položaja OSI za period 2016-2020, koju bi trebalo Vlada Republike Srbije da usvoji u skorijoj budućnosti. Lokalni akcioni planovi predstavljaju razradu Strategije, prilagođenu potrebama svake pojedinačne zajednice,  realnim mogućnostima na lokalu, koje nisu istovetne. Bez lokalnih akcionih planova, ciljevi i mere predviđeni nacionalnim strateškim dokumentom neće biti automatski primenjeni u praksi, naročito ne na lokalnom nivou.

Posebno je značajno partnerstvo koje ovaj projekat podrazumeva između lokalnih samouprava i organizacija OSI u procesu izrade, kao i usvajanje dokumenta u lokalnim skupštinama, zaključno sa budžetom za svaku godinu njegove implementacije koji, naravno, treba da budu u skladu sa realnim mogućnostima svake lokalne samouprave.

U izradi teksta Nacrta Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti u Smederevu su učestvovali predstavnici svih socijalno humanitarnih organizacija, koji su imali priliku da na zajedničkoj radionici, zajedničkim sastancima, kao i u pisanoj formi, radnoj grupi za izradu teksta nacrta ovog značajnog dokumenta dostave svoje sugestije, mišljenja i potrebe.

Značaj usvajanja Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti od strane Skupštine Grada Smedereva ogleda se u tome što će u ovom dokumentu biti izlistane sve potrebe osoba sa invaliditetom, ali i akteri koji treba da učestvuju u realizaciji aktivnosti i donošenju odluka kako bi Lap bio primenjen u praksi.

Radna grupa za izradu LAP-a

Na radnim sastancima posvećenim izradi Nacrta Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za 2018. i 2019. godinu u Smederevu, koji su održavani u prethodnom periodu, razmatrani su predlozi koje bi trebalo implementirati u ovaj dokument. Sastanci su snimani u audio formatu kako bi sve sugestije i primedbe učesnika, predstavnika organizacija OSI, mogle da budu pretočene u kvalitetan zapisnik.

Predstavnici projektnog tima „Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom“ prisustvovali su (neki i učestvovali kao akteri) jednom od sastanaka radne grupe koja je usaglašavala predloge i radila na koncipiranju završne verzije  LAP-a, one koja će biti predložena Komisiji, i u nastavku prenosimo šta smo zabeležili tom prilikom.

U Nacrtu Lokalnog akcionog plana trebalo bi dosta toga korigovati, ubaciti neke oblasti koji nedostaju i kod aktivnosti treba precizirati ko je realizator, umesto da piše samo Grad, treba da stoji u partnerstvu sa organizacijama, ili Grad i organizacije, bile su samo neke od sugestija.

Na primedbu da neka udruženja nisu pozivana na usaglašavanje LAP-a, odgovor je bio da predstavnici pojedinih udruženja nisu učestvovali ni na radionici 12. oktobra i da su rekli, usmeno, da ne žele da učestvuju u izradi LAP-a. Konstatovano je da su pozvani svi, tri puta je slat mejl za sastanak (kojem smo prisustvovali),  ali nisu svi došli iz nepoznatih razloga. Po tom pitanju, tako je rečeno. apsolutno nema diskriminacije, jer su „ovde svi na istom zadatku“.

Jedan broj organizacija je ocenio da je uvodni deo predloženog LAP-a za unapređenje položaja OSI isuviše kratak i ne sadrži pravni okvir za njegovu izradu, situacionu analizu i obrazloženje, opis potreba i identifikovanje problema, kako bi ljudima koji ga čitaju odmah bilo jasno zašto je uopšte izrađen ovaj  i ovakav Plan. Na istom sastanku je primećeno da LAP ne sadrži neke važne oblasti, edukaciju i podizanje svesti, kao i oblast sporta i rekreacije. Čula se i primedba da se sekretari ne finansiraju iz programskih aktivnosti, već da budu izdvojeni. U oblasti socijalne zaštite pomenut je broj pratilaca za decu, a nije broj za asistente i geronto domaćice. Kod oblasti zdravstvene zaštite i rehabilitacije, primedba je bila da su „malo izmešane stvari“, da su se tu našle recimo i škole plivanja, koje pripadaju oblasti sporta. Tom prilikom je primećeno da najmanje dve oblasti treba da se dodaju i da je dobro što je LAP pisan za dve godine (2018/2019), uz obrazloženje da lakše može da se koordinira. Ono što je u tom trenutku nedostajalo, a trebalo bi svi zajedno da targetiraju, jesu iznosi, odnosno budžetske stavke. Na istom sastanku, održanom u oktobru, primećeno je da je LAP za 2016/2019. bio urađen vrlo detaljno. Za Nacrt novog LAP-a, kako je objašnjeno, na prethodnoj radionici postignuta je saglasnost pošto se dokument radi na vremenski period od dve godine i treba da sadrži manje oblasti kako bi moglo da se realizuje sve što je u njemu i napisano. Tada je konstatovano i da ima vremena za doradu, kako bi tekst dokumenta bio valjano pripremljen za decembarsko usvajanje na sednici Skupštine grada. Dogovoreno je da treba proveriti i ponovo pozvati i ostale organizacije koje nisu prisustvovale ovom sastanku i videti da li imaju neke predloge za doradu. Predstavnici organizacija, onih koje učestvuju u izradi nacrta LAP-a, zamoljeni su da u pisanoj formi dostave svoje primedbe i sugestije, kako bi bile sistematizovane i uvršćene u konačni predlog.

Grad Smederevo je pre dve godine formirao radnu grupu za izradu LAP-a u koju su činili: Predrag Nikolić, predsednik Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija (GSSHO), Ivana Gvozdenović, sekretar GSSHO, Vladislava Dedić, Centar za socijalni rad i Jelena Stojanović, predstavnik lokalne samouprave.

Aktuelnosti u vezi sa izradom LAP-a za 2018/2019. godinu – Dragan Stanić, član Gradskog veća resorno zadužen za socijalna pitanja 

„Lokalni akcioni plan za razvoj socijalne zaštite grada Smedereva za 2018/2019. godinu je završen. Prošao je raspravu po udruženjima. Rok, da se vrate nacrti sa primedbama i predlozima za njegovo unapređenje, bio je 1. novembar. Posle toga smo održali sastanak 3. novembra sa svim udruženjima. Razgovarali smo o mnogim poslovima koji nas očekuju u 2018. godini, a nacrt dokumenta će se naći još jednom pred čelnicima udruženja osoba sa invaliditetom. LAP predstavlja sve aktivnosti, i kroz rad i kroz novac. Pratićemo sve te aktivnosti i nastojati da sve obaveze koje smo sebi nametnuli ovim Lokalnim akcionim planom, i ostvarimo“.

Stanić objašnjava da je Komisija je zasedala po pitanju LAP-a, dokument se priprema za jednu od narednih sednica Gradskog veća, na kome će se raspravljati o ovom važnom dokumentu i pripremiti finalni predlog za Skupštinu grada Smedereva, koja daje konačnu reč.

„Šta je problem? Mi ozbiljno kasnimo sa konkursom za raspodelu finansijskih sredstava, koji je trebalo da bude raspisan 1. novembra, ali se čeka Uredba Vlade Republike Srbije u vezi sa novim načinom raspodele sredstava. Ukoliko se to ne desi narednih dana, predložiću da uradimo taj poziv onako kako smo radili do sada. Uredba jeste najavljena, ali ne znamo do kada će se čekati. Svakako, Lokalni akcioni plan mora da bude usvojen do kraja godine, na sednici Skupštine grada, kako bismo mogli da krenemo sa njegovom realizacijom od januara. Naravno, izuzetno nam je važno da i finansiranje bude redovno, bez obzira na sva opterećenja budžeta. Od tih para platu dobija i četvoro radnika zaposlenih u udruženjima. Prvi put su udruženja dobila budžetska sredstva u junu ove godine. Do tada, šest meseci  nisu dobili ništa. Sada je isplaćeno za avgust, a to bi moralo redovnije da bude, uz uvažavanje svih problema koje budžet ima s vremena na vreme. Da nekako uravnotežimo to plaćanje, da bude izbalansirano, kako bi aktivnosti koje su predviđene bile i realizovane. Ne očekujem neke probleme, ali je bolje naznačiti ih pre nego što počne godina da bismo bili u mogućnosti da sve predviđene zadatke i obaveze koje smo predvideli na vreme i uradimo. Kada bude usvojen LAP, razgovaraćemo i o načinu njegove realizacije, ili bar kako to vidimo mi koji se bavimo poslovima u vezi sa socijalnom zaštitom i udruženjima, ali i kako oni vide, na koji način i da li će uspeti u tome što su zadali sebi kao zadatak“, kaže Stanić.

Na kraju, projektni tim “Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom” smatra da je veoma važno to što su potrebe osoba sa invaliditetom na ovom mestu (LAP) realno prikazane, a na svima je da se borimo za što potpuniju primenu u praksi LAP-a u oblasti invalidnosti, kako bi kvalitet života osoba sa invaliditetom u gradu na Dunavu bio bolji. U vezi sa tim, podsećamo da je Zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, pored ostalog rekao da “tolerancija podrazumeva volju i sposobnost da prihvatimo i dopustimo različitosti u političkom uverenju, verskim, rasnim ili seksualnim osobenostima, ali i uklanjanje distance i jaza prema osobama sa invaliditetom i nacionalnim manjinama. U društvu čiji članovi neguju i usvajaju različite običaje i kulturne obrasce, imaju drugačije interese i oprečne ciljeve, u pluralističkom društvu kao što je naše, prihvatanje različitosti predstavlja jedino moguće ponašanje”, poručio je Pašalić.

Projekat “Za život bez prepreka OSI” je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, na osnovu Rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 400-7077/2017-07 od 16. septembra 2017. godine (Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva).

Skorašnji članci

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien