Apelacioni sud vratio predmet za ubistvo na ponovno suđenje

SMEDEREVO, 4. septembar 2017 – Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu Višeg suda u Smederevu kojom je Predrag Stefanović oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje, a prema okrivljenom je produžen pritvor.

Presudom Višeg suda u Smederevu od 28. aprila 2017. godine okrivljeni Stefanović je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, stav 1, tačka 5. KZ i krivičnog dela neovlašćeno držanje oružja iz člana 348, stav 1. KZ osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina i 6 meseci, kao i na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, te mu je izrečena mera bezbednosti oduzimanja puške. Pravni sledbenici sada pok. Ž.J. su radi ostvarivanja svojih imovinsko – pravnih zahteva upućeni na parnicu.

Predrag Stefanović je oglašen krivim što je 1. septembra 2015. godine, u selu Udovice, u stanju smanjene uračunljivosti do stepena bitnog, ali ne bitno, lišio života Ž.J, iz koristoljublja, na taj način što je nakon kraće svađe i prepirke vezano za novčani dug koji je okrivljeni imao prema oštećenom, u nameri da izbegne plaćanje duga, izašao iz prostorije u kojoj su prethodno sedeli i otišao u letnju kuhinju koja se nalazi iza leđa oštećenog, i kroz prozor na kome nije bilo staklo, iz karabina, koji je od ranije bio u prostoriji letnje kuhinje, sa kratke razdaljine od oko jednog metra, ispalio u leđa oštećenog jedan hitac iz karabina, dok je sada pok. Ž.J. bio okrenut leđima, nanevši mu pri tom povredu, od kog hica je oštećeni pao na pod i preminuo na licu mesta, da bi potom okrivljeni telo pok. Ž.J. stavio na traktorsku prikolicu, uvio u plastičnu mušemu i traktorom odvezao u mesto Orešac, gde je beživotno telo oštećenog bacio u napušteni bunar dubine oko 20 metara, za koji je znao da se tamo nalazi i preko tela oštećenog bacio više papirnih džakova sa cementom, kao i nekoliko džakova negašenog kreča, a sve u cilju da prikrije telo oštećenog u bunaru. Po povratku kući, u cilju prikrivanja tragova, oprao je krv sa betona na kome je ležao oštećeni, a čauru iz karabina, zajedno sa krvavom garderobom bacio na smetlište i spalio, dok je cev karabina iz kojeg je pucao namazao uljem za oružje i karabin sakrio. Potom je, takođe u cilju prikrivanja ostalih tragova, putničko vozilo, vlasništvo oštećenog, kojim je ubijeni i došao na lice mesta, odvezao i sakrio u svoj voćnjak u selu Vučak. Kasnije u toku noći, vozilo je odvezao u atar sela Dubona gde je u jednoj od njiva vozilo zapalio i nakon toga pozvao telefonom M.M. koji je svojim vozilom došao u selu Dubona i okrivljenog prevezao do njegove porodične kuće u selu Udovice.

Po nalaženju Apelacionog suda osnovano se žalbom branioca okrivljenog ukazuje da je prvostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. Naime, tokom postupka nije bilo sporno da je okrivljeni lišio života sada pok. Ž.J. na način opisan u optužnici, međutim, za sada se ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda da je okrivljeni izvršio krivično delo ubistvo iz koristoljublja.

U ponovnom postupku, prvostepeni sud će, postupaći po primedbama iz rešenja Apelacionog suda, ponovo ceniti sve izvedene dokaze, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, posebno psihički status okrivljenog u vreme izvršenja krivičnog dela kao i objektivne okolnosti, nakon čega će biti u mogućnosti da donese zakonitu i pravilnu odluku za koju će dati jasne i ubedljive razloge.

Na prvostepenu presudu žalili su se viši javni tužilac u Smederevu, branilac okrivljenog i punomoćnik oštećenih.

Izdvajamo