Obustavljena javna nabavka za smederevsku luku

SMEDEREVO, 12. jul 2017 – Javna nabavka, kojom je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tražilo izvođača koji će sačiniti tehničku dokumentaciju za izgradnju luke Smederevo, obustavljena je. Javila su se dva potencijalna izvođača za izradu dokumentacije, studije opravdanosti sa idejnim projektom, jedan domaći i jedan iz Italije, ali „nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora“, stoji u obrazloženju.

Vrednost ovog posla je 157 miliona dinara sa PDV, a u obaveštenju o obustavi nabavke navedeno je da će „postupak biti ponovno sproveden kada se steknu uslovi“.

Javna nabavka, odnosno poziv je objavljen u aprilu, kada je formirana i komisija koja je trebalo da je sprovede. Otvaranje ponuda obavljeno je krajem maja, po isteku roka. Konstatovano je da su se javile dve grupe ponuđača, prva koju je predvodila firma „Exting“ d.o.o. iz Beograda i druga, na čijem čelu je „SJS Indžiniring srl“ iz Rima. Obe ponude su bile manjkave, tako da je komisija odlučila da se pozove na član 109 Zakona javni nabavkama, koji predviđa da „Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora ili odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odnosno ukoliko nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije“.

Izdvajamo