You are here

PS SE rezolucijom podržala istraživačko novinarstvo

UNS, 3. jul 2017. godine – Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je Rezoluciju kojom podržava istraživačko novinarstvo i naglašava njegov značaj u borbi protiv korupcije.

“Istraživačko novinarstvo je ključno oružje u borbi protiv korupcije i u nekim slučajevima jedini delotvoran, spoljašnji metod, za njenu prevenciju. Mnogi slučajevi korupcije nikada ne bi bili obelodanjeni da nije bilo strpljivog, teškog, opasnog rada novinara i hrabrosti uzbunjivača. Zbog toga Skupština smatra da istraživačko novinarstvo predstavlja ‘javno dobro’, kome treba dati više priznanja i podrške“, navodi se u Rezoluciji usvojenoj u utorak, 27. juna.

U tekstu rezolucije stoji da finansiranje istraživačkog novinarstva samo kroz privatne izvore ili samo iz izvora koji su pod kontrolom države može dovesti do nedostatka poverenja u istraživanje.

Od nacionalnih parlamenata traži se da aktivno sarađuju sa istraživačkim novinarima u borbi protiv korupcije i da društveno priznaju njihovu ulogu u demokratskom društvu, da promovišu istraživačko novinarstvo i uključe više istaživačkih medija u diskusije o zakonodavnim reformama kao i na sastancima parlamentarnih i istražnih komisija.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope u Rezoluciji ukazuje i da saradnja parlamenata i istraživačkih medija, kao i rezultati te saradnje, treba da budu dostupni javnosti.

U rezoluciji se još navodi da „okruženje koje pogoduje istraživačkom novinarstvu, a uopšteno i slobodi informisanja i medijima, pre svega zahteva da se novinarima obezbedi zaštita sigurnosti, fizičkog integriteta i zaštita od svakog nezakonitog pritvaranja, pokušaja zastrašivanja, kao i pritisaka na nezavisnost”.

„Parlamentarna skupština Saveta Evrope podstiče države članice da urade više kako bi prepoznali ulogu istraživačkog novinarstva u svojim strategijama u borbi protiv korupcije“, piše u Rezoluciji.

Nacionalni parlamenti država članica pozvani su da donose zakone koji osiguravaju najširi mogući pristup informacijama, da uspostave finansijske mehanizme za podršku istraživačkom novinarstvu bez ugrožavanja nezavisnosti, kao i da pruže odgovarajuću zaštitu uzbunjivačima, kako bi se umanjio svaki rizik da se oni suoče sa krivičnim postupcima.

Evropska federacija novinara, čiji je UNS član, saopštila je da se ovom rezolucijom priznaju prava uzbunjivača i pozdravila je njeno usvajanje.

Rezolucija

Čitaj dalje...

Bez najavljenih isključenja vode u Palanci

SMEDEREVSKA PALANKA 3. jul 2017 Za početak nove radne nedelje iz JKP Vodovod najavljuju uredno vodosnabdevanje Palanke. Eventualna večernja i noćna isključenja vode biće uslovljena, kažu, samo mogućom povećanom potrošnjom, ali i količinom vode koja treba da bude akumulirana u rezervoarima
Zbog toga je i dalje na snazi apel za racionalno korišćenje vode, a Palančanima, pa i Vodovodu, na ruku idu i nešto niže temperature na startu ove nedelje.

Čitaj dalje...

Prekršajni postupak protiv gradonačelnika Smedereva

SMEDEREVO, 3. jul 2017 – Protiv J. A, gradonačelnika grada Smedereva, kao i protiv još dva odgovorna lica u ovom gradu, doneto je rešenje o pokretanju prekršajnog postupka, potvrđeno je regionalnom informativnom portalu Podunavlje info u Prekršajnom sudu u Smederevu.

Kao što smo ranije objavili, a ovom prilikom podsećamo, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv J. A, gradonačelnika grada Smedereva podnela je Državna revizorska institucija (DRI) zato što je kao odgovorno lice i naredbodavac za izvršenje budžeta na teret konsolidovanog računa trezora grada Smedereva, izvršila rashode za plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose na teret poslodavca, za izabrana, postavljena i zaposlena lica u iznosu većem od 17.437.000 dinara primenom koeficijenata koji su viši od propisanih.

Takođe je izvršila rashode u iznosu od 3.232.000 dinara kao dotacije sportskim omladinskim organizacijama, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa sa uređenim uslovima, načinom i postupkom dodele sredstava iz budžeta grada Smedereva.

Izvršila je i rashode u iznosu od 443.000 dinara na osnovu zaključenog ugovora o delu, koji za predmet ima izradu akta o racionalizaciji rashoda  direktnog i indirektnih korisnika i izradu odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Smedereva, iako obavljanje navedenog posla predstavlja delatnost iz nadležnosti grada Smedereva kao poslodavca.

U zahtevu DRI za pokretanje prekršajnog postupka se navodi i da je izvršila i rashode za medijske usluge radija i televizije, pojedinačnim davanjima, za 923.000 dinara više u odnosu na 5% od sredstava ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnih konkursa.

Za postupanje suprotno članu 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 2.000.000 dinara.

Okrivljena J. A. je pozivana u martu i maju na saslušanja koja su odložena iz opravdanih razloga, navodi se u informaciji Prekršajnog suda u Smederevu dostavljenoj portalu Podunavlje info na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dodaje se da je u toku dalje izvođenje dokaza.

Državna revizorska institucija podnela je zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv ukupno 19 odgovornih lica u Smederevu i Velikoj Plani posle izvršene revizije tokom 2016. godine.

Od tri osobe su sa teritorije Smedereva, Prekršajni sud je u međuvremenu doneo osuđujuću presudu protiv M. Ć, direktora Predškolske ustanove Naša radost.

DRI je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv M. Ć, direktora Predškolske ustanove “Naša radost” Smederevo zato što je na teret računa ove ustanove preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku dobra – sveže meso u ukupnom iznosu od 1.916.000 dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. M. Ć, direktor Predškolske ustanove Naša radost je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 10 hiljada dinara.

Rešenje o pokretanju prekršajnog postupka doneto je i protiv N. K, direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište. Jedan poziv za saslušanje je odbijen od punoletnog člana porodice, a poziv je ponovljen za 27. jun, saopšteno nam je u Prekršajnom sudu u Smederevu.

DRI je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ovog lica zato što je zaključenjem Aneksa I Ugovora za pružanje usluge Redovno održavanje javnih puteva na teritoriji grada Smedereva, preuzeo obavezu i izvršio rashode za povećanje obima predmeta nabavke u iznosu od 1,5 milion dinara bez PDV-a, a da ta mogućnost nije jasno i precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, kao ni u Ugovoru o javnoj nabavci. On je još preuzeo obaveze veće za 955.000 dinara u odnosu na iznos odobrene aproprijacije za usluge čišćenja poslovnih prostorija, kao i obaveze veće za 443.000 dinara u odnosu na iznos odobrene aproprijacije za kancelarijski materijal.

Državna revizorska institucija je u periodu od 01.02.2016. godine do 30.11.2016. godine vršila reviziju finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Smedereva za 2015. godinu, kao i JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište i Predškolske ustanove “Naša radost” Smederevo, a pomenute zahteve za pokretanje prekršajnih prijava podnela je 26. decembra 2016. godine.

Nakon Smedereva, na regionalnom informativnom portal Podunavlje info, biće objavljena i informacija o prekršajnim prijavama odgovornih lica u Velikoj Plani.

 

 

 

Čitaj dalje...

Smederevskim veslačima 5 zlatnih medalja na Paliću

SUBOTICA/SMEDEREVO, 3 jul 2017 – Ovogodišnja 55. po redu Internacionalna regata Vojvodina Open, održana proteklog vikenda na Palićkom jezeru, okupila je više od 400 veslača iz 26 klubova iz Hrvatske, Mađarske, Bugarske i Srbije.

U vrlo jakoj konkurenciji smederevski veslači osvojili su pet zlatnih, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju.

Odličan rezultat, osvajanjem zlatne medalje u juniorskoj konkurenciji, ostvario je u skifu Lazar Ristić. Osim njega, prvog takmičarskog dana na najviše pobedničko postolje popeli su se kadeti u četvercu bez kormilara u sastavu Miroslav Jovanović, Todor Marković, Aleksa Garović i Nikola Soldatović, kao i pionirski četverac skul u kome su veslali Božidar Kovačević, Petar Samardžija, Vuk Marković i Mladen Vukašinović.

Drugog takmičarskog dana dve zlatne medalja osvojili su pioniri u skifu, Vuk Marković i Mladen Vukašinović. Božidar Kovačević i Petar Samardžija bili su srebrni u pionirskom dubl skulu, dok su u kadetskom dubl skulu Andrija Jevtić i Nikola Srebro iz Galeba bili treći.

Najuspešniji klub na 55.regati Vojvodina Open bili su veslači Crvene zvezde, drugo mesto pripalo je novosadskom Danubiusu, a treće hrvatskom Iktusu.

Ova regata bila je ujedno i generalna provera pred Evropsko Univerzitetsko prvenstvo koje će se od 13. do 16. jula održati upravo na Palićkom jezeru.

Čitaj dalje...