Podrška i zaštita za žrtve nasilja

SMEDEREVO/KOVIN, 16. jun 2017 – U četvrtak su održani sastanci Grupe za koordinaciju i saradnju, posebno za podgrupu Smederevo i podgrupu Kovin, a danas se nastavlja sastanak podgrupe za Smederevo, saopšteno je regionalnom informativnom portalu Podunavlje info u Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT) u Smederevu.

Sastancima je predsedavao postupajući zamenik OJT, a prisustvovali su predstavnici policije i nadležnih centara za socijalni rad, navodi se u dostavljenom saopštenju i precizira da je na sastanku podgrupe za Smederevo razmatrano ukupno šest (6) slučajeva i u tri (3) slučaja su izrađeni individualni planovi podrške i zaštite za žrtve nasilja jer je procenjeno da se radi o visokom riziku.

Danas će biti nastavljen sastanak podgrupe za Smederevo, potvrđeno je iz OJT-a, uz informaciju da je na sastanku podgrupe za Kovin razmatran jedan slučaj i nije bilo potrebe za izradom plana.

Prema članu 25. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na području svakog osnovnog javnog tužilaštva obrazuje se grupa za koordinaciju i saradnju. Ona razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravosnažnom sudskom odlukom u građanskom ili krivičnom postupku, slučajeve kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela iz ovog zakona, izrađuje individualni plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.

Grupa za koordinaciju i saradnju održava sastanke najmanje jednom u 15 dana, a o toku sastanka vodi zapisnik. Sastancima mogu, po potrebi, prisustvovati predstavnici obrazovnih, vaspitnih i zdravstvenih ustanova i Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici drugih pravnih lica i udruženja i pojedinci koji pružaju zaštitu i podršku žrtvama.

Na osnovu člana 26, Grupu za koordinaciju i saradnju čine predstavnici osnovnih javnih tužilaštava, policijskih uprava i centara za socijalni rad, sa područja za koje se grupa obrazuje.

Članove grupe za koordinaciju i saradnju imenuju rukovodioci organa, iz reda zamenika osnovnog javnog tužioca koji su završili specijalizovanu obuku i nadležnih policijskih službenika i zaposlenih u centrima za socijalni rad koji rade na slučajevima nasilja u porodici. Grupom za koordinaciju i saradnju predsedava član grupe iz reda zamenika osnovnog javnog tužioca.

Ako je za gonjenje učinilaca krivičnih dela određenih ovim zakonom nadležno više javno tužilaštvo, viši javni tužilac imenuje svog zamenika, koji je završio specijalizovanu obuku, da učestvuje u radu grupe i njome predsedava.

Kako je regionalnom informativnom portalu Podunavlje info potvrđeno u OJT-u u Smederevu, za prvih petnaest dana primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (od 01.06.2017. godine do 15.06.2017. godine), od strane policije podneto je 16 prijava, od strane tužilaštva predloženo produženje hitne mere u 14 slučajeva i u svih 14 slučajeva usvojen je predlog za produženje hitne mere.

Skorašnji članci

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien