You are here

Smederevci u zlatnom četvercu

BLED/SMEDEREVO, 10. jun 2017 – Prvog finalnog dana 62. internacionalne regate – Bled 2017, posade koje se takmiče pod zastavom Srbije osvojile su dva odličja, zlato i srebro, saopštio je Veslački savez Srbije.

Četverac bez kormilara za seniore, Zoran Rajić, Nikola Selaković (Smederevo), Nikola Cvijetić i Dušan Slavnić (Zvezda), prigrabio je zlatnu medalju s vremenom 6:10.86 u trci u kojoj mu je jedini konkurent bila posada Švajcarske.

Podsetimo, srpski seniorski četverac, kao jedini predstavnik Srbije na međunarodnoj regati na Bledskom jezeru, u kojoj su trojica smederevskih i jedan veslač Zvezde, osvojio je srebrnu medalju na 61. Internacionalnoj regati Bled 2016.

U posadi teškog četverca bez kormilara bila su trojica smederevskih veslača Uroš Dimitrijević, Zoran Rajić i Marko Ristić, kao i veslač Crvene zvezde, Dušan Slavnić.

Srebrno odličje za Srbiju danas je osvojio dubl skul za juniorke Anđela Nišević, Nataša Ilić. Njih dve su u okršaju za odličja postigle vreme 7:52.83.

Čitaj dalje...

Inspekcijski nadzor transporta opasnog tereta

BEOGRAD/SMEDEREVO, 10. jun 2017 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Sektor za inspekcijski nadzor, Grupa za inspekcijske poslove za nadzor transporta opasnog tereta), odgovorilo je regionalnom informativnom portalu Podunavlje info povodom zahteva Poverenika za informacije od javnog značaja, a povodom akcidentnih događaja (požara) u dva navrata krajem prošle godine.

U odgovoru se navodi da je na osnovu obaveštenja MUP-a, Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Smederevu i požarima vagona na železničkoj stanici Smederevo od 28.11.2016. godine, izvršen vanredni inspekcijski nadzor “Srbija Kargo a.d.” u Železničkoj stanici za prevoz robe Smederevo.

Uzete su izjave odgovornih lica i transportna dokumentacija o načinu kretanja, zadržavanja i primopredaje vagona cisterni koje prevoze opasne terete sa primaocem “Petrol LPG” Smederevo.

Prema “Srbija Kargo a.d.”, učesniku u transportu opasnog tereta kao prevoznika, naložene su sledeće mere:

 1. Da izradi Plan bezbednosti za opasne terete visoke potencijalne opasnosti prema članu 29. Zakona o transport opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2. RID 2015.
 2. Da pismeno upozori primaoca o obavezi prijema opasnog tereta prema 1.4.2.3.1. RID 2015, a naročito kada se radi o opasnom teretu sa visokom potencijalnom opasnošću radi izbegavanja i smanjenja svih neophodnih zadržavanja u transportu i svođenja zadržavanja opasne robe u kolima cisternama na minimum radi bezbednosnih razloga. Rok za izvršenje mere pod tačkom dva je odmah, a pod tačkom 1, za izradu Plana je 20 dana od inspekcijskog nadzora.

Kako su na koloseku 1. Železničke stanice zatečeni napušteni vagoni koji su bez nadzora, navodi inspekcija, i kojima je moguć pristup neovlašćenih osoba i građana, na kojima je došlo do izbijanja požara prema obaveštenju Odeljenja za vanredne situacije u Smederevu o intervenciji u požarima dana 12/13.11.2016. godine i 03/04.12.2016. godine, a koje bi trebalo izmestiti sa stanice jer predstavlja potencijalnu opasnost. Imajući u vidu navedene okolnosti, a radi sprečavanja odnosno otklanjanja ponavljanja opasnosti po transport opasnih tereta sa visokom potencijalnom opasnošću koji se odvija na Železničkoj stanici stanici za prevoz robe Smederevo, naložena je “Srbija Kargo a.d.” i sledeća korektivna mera:

 1. Da ukloni ili izmesti napuštene vagone sa koloseka 1. na Železničkoj stanici za prevoz robe Smederevo. Rok za izvršenje ove mere je 90 dana od izvršenog inspekcijskog nadzora, radi sprovođenja postupka tendera za prodaju vagona u staro gvožđe.

Takođe, 16.12.2016. godine izvršen je vanredni inspekcijski nadzor kod nadziranog subjekta “Petrol LPG d.o.o.” – poslovna jedinica Smederevo. Uzeta je izjava odgovornog lica u Skladištu u Smederevu, pribavljena dokumentacija o industrijskom koloseku, Plan bezbednosti i ostala potrebna dokumentacija. Utvrđeno je sledeće:

 1. Da je “Petrol LPG d.o.o.”, sa poslovnom jedinicom u Smederevu, kao nadzirani subjekat učesnik u transportu opasnog tereta kao primalac u smislu Zakona o Transportu opasnog tereta.
 2. Da nije, odmah po obaveštenju prevoznika i obavljenom carinskim procedurama, vršio prijem odnosno preuzimanje opasnog tereta sa visokom potencijalnom opasnošću, pravdajući se procesom proizvodnje, tako da su kola cisterne ostajala na mestu koje nije pokriveno nadzorom i u naseljenim područjima.
 3. Da kao Primalac nije obezbedio da se prijem opasnog tereta UN 1965 Smesu gasovitih ugljovodonika, prevedene u tečno stanje, N.D.N, koji spada u opasne terete visoke potencijalne opasnosti prema članu 29. Zakona o transport opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2 RID 2015, prima i preuzima na industrijski kolosek sa što manje zadržavanja na prostoru između stanice Smederevo i iskliznice broj 1, odmah po carinjenju, a radi svođenja rizika zadržavanja kola cisterni na tom prostoru na najmanju meru.
 4. Da opasan teret nije pod nadzorom ni radnika Srbija Kargo kao prevoznika ni primaoca Petrol LPG, odnosno da ne postoji dogovor i usaglašenost između ova dva učesnika oko stalnog nadzora kola cisterni koja prevoze opasan teret sa visokom potencijalnom opasnošću.
 5. Da radnici poseduju potvrde o obučenosti po RID 2015 prema priloženim potvrdama.
 6. Da postoji Plan bezbednosti za opasne terete visoke potencijalne opasnosti prema članu 29. Zakona o transport opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2 RID 2015.
 7. Da ima angažovanog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta za ADR/RID Ljubomira Dimitrova i Slobodana Ljubića.

Na osnovu člana 75. Zakona o transportu opasnog tereta privrednom društvu “Petrol LPG d.o.o.” naložene su sledeće mere:

 1. Da prijem robe ne odlaže bez prisilnih razloga prema obavezi iz 1.4.2.3.1 RID 2015, a naročito kada se radi o opasnom teretu sa visokom potencijalnom opasnošću radi izbegavanja i smanjenja svih neophodnih zadržavanja u transportu i svođenja zadržavanja opasne robe u kolima cisternama na minimum radi bezbednosnih razloga. Rok za izvršenje odmah po prijemu zapisnika.
 2. Da usaglasi svoj Plan bezbednosti sa Planom bezbednosti Srbija Kargo za železničku stanicu u skladu sa obavezom iz člana 29. Zakona o transportu opasnog tereta i odredbi 1.10.3.2 RID 2015. Rok za izvršenje odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zapisnika.

Takođe, navodi se da je nadzirani subjekat o postupanju po izrečenim merama dužan da obavesti inspektora u roku od 30 dana od dana uručenja zapisnika.

Nakon obaveštenja o izrečenim merama za otklanjanje nepravilnosti inspekcija će obaviti kontrolni inspekcijski nadzor o učinjenom i odlučiti o eventualnim daljim merama i odgovornosti učesnika u transportu opasnog tereta i odgovornih lica, navodi se u u informaciji koju nam je dostavio rukovodilac Grupe za inspekcijske poslove za transport opasne robe Vlado Bogićević.

U međuvremenu je, kako nezvanično saznajemo, postupak preuzimanja vagona cisterni sa TNG-om ubrzan, zahvaljujući odobrenju carinske službe da se omogući prijem cisterni iz železničke stanice na prostor industrijskog koloseka Petrol LPG, a pre okončanja carinskog postupka. Primalac je povećao kolosečne kapacitete za prijem cisterni TNG-a, međutim, i dalje se dešava da prispele tovarene cisterne sa TNG-om čekaju nekoliko dana na prijem, a zadržavanje je naročito evidentno tokom vikenda.  Naš izvor smatra da je situacija povoljnija u odnosu na vreme akcidentnih situacija (novembar i decembar 2016), ali prema njegovom mišljenju, postoji prostor da se poboljša.

Regionalni informativni portal Podunavlje info uputio je Povereniku za informacije od javnog značaja žalbu na ćutanje organa javne vlasti 13. marta 2017. godine. Naime, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Upravi za transport opasnog tereta (koja je u međuvremenu prestala da postoji), uputili smo još 22.12.2016. godine zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, u vezi sa vanrednim događajima (požar) polovinom novembra i početkom decembra 2016,  na Železničkoj stanici Smederevo, u neposrednoj blizini vagona sa TNG-om. Tom prilikom smo pitali da li je urađen inspekcijski nadzor nakon požara, šta je utvrđeno prilikom inspekcijskog nadzora i koje su mere preduzete u vezi sa transportom opasnog tereta na teritoriji grada Smedereva.

Čitaj dalje...

U Železari nije bilo zračenja

Piše: J. I. – M. N. S.

NOVOSTI, 9. jun 2017 – Iako su na tovar rude iz Turske u smederevskom „Hestilu“ reagovali uređaji za merenje nivoa radioaktivnosti u železari nije bilo zračenja, tvrde nadležni

Zvuk uređaja za merenje radioakitvnosti na ulazu u železaru „Hestil Srbija“ u Smederevu uznemirio je čitav grad. Na kapiji tog preduzeća je u sredu zaustavljeno dvadesetak kamiona s rudom iz Turske. Posle nekoliko sati, pušteni su u krug fabrike, iako su se alarmi koji ukazuju na zračenje i dalje oglašavali. U Železari tvrde da bojazni nema i da su dodatna merenja pokazala da nivo radioaktivnosti nije bio povećan.

Ruda je sa dve barže, kako nezvanično saznajemo, stigla Dunavom do Smedereva, odakle je, iz Nove luke, transportovana kamionima do Železare. Svaka od barži navodno je natovarena sa oko 1.100 tona.

– Prilikom prolaska svakog od kamiona kroz kapiju pištali su merni uređaji koji očitavaju stepen radijacije. Svi kamioni su čekali od 5.30 do 9.30, a posle toga su ipak propušteni, iako su se alarmi oglašavali i dalje, kaže naš izvor.

„Novosti“ su o tome zatražile da se zvanično oglase nadležni „HBIS grupe Srbija“. U saopštenju koje smo dobili navodi se da su u toj kompaniji na šest lokacija postavljeni uređaji za detekciju radioaktivnosti kojima se kontrolišu sirovine (ruda), repromaterijal i rezervni delovi pri ulasku u fabriku.

– Ovi uređaji se koriste u fabrici već deset godina. Ti takozvani CETTO sistemi su sofisticirani i od strane proizvođača tako softverski podešeni da registruju i najmanje zračenje u odnosu na prirodni ambijentalni fon – piše u saopštenju. – U slučaju da se ti uređaji oglase, roba se zaustavlja na kapiji Železare i obavlja se ručno merenje.

Važećim pravilnikom o granicama sadržaja radionuklida predviđeno je da jačina ambijentalne ekvivalentne doze zračenja ispitivanog predmeta bude manja od jednog mikrosiverta po času.

Uprava carina: Nema opasnosti da se zaista pojavio tovar koji ima povišene vrednosti radioaktivnog zračenja on bi bio zaustavljen i reagovale bi sve nadležne službe. Prilikom prelaska granice, tovar rude gvožđa, za smederevsku železaru, uopšte nije pokazivao povišene vrednosti radioaktivnosti, i zato je i ušao u zemlju. Tako da opasnosti nema – kažu, za „Novosti“, u Upravi carina.

– Na kapiji „HBIS grupe“ izvršeno je i ručno merenje kamiona kod kojih je CETTO sistem registrovao razliku u zračenju, kao i barži sa istom rudom na Dunavu, i ni u jednom slučaju nije izmereno veće zračenje od 0,4 mikrosiverta na čas – naglašavaju u saopštenju. – U skladu sa tim, dozvoljen je utovar i transport navedene rude, jer nije bilo prekoračenja nivoa zračenja.

U Upravi carina za „Novosti“ističu da se radioaktivnost tovara proverava na graničnim prelazima na stacionarnim skenerima za merenje radioaktivnosti i ukoliko taj uređaj pištanjem ukaže na povišene vrednosti situacija se odmah prijavljuje službenicima Agencije za kontrolu jonizujućeg zračenja koji preuzimaju slučaj. Ako na graničnom prelazu nema stacionarnog uređaja za tu vrstu kontrole, carinici koriste male mobilne uređaje, nalik pejdžeru, koji detektuju stepen radioaktivnog zračenja.

– To znači da granični prelaz ne može da pređe tovar koji ima povišene vrednosti radioaktivnog zračenja i građani mogu da budu sasvim sigurni da se propisane mere kontrole za koje je nadležna Uprava carina u potpunosti sprovode – kažu carinici.

Sumnje da je reč o povećanoj koncentraciji radioaktivnosti, za „Novosti“ je demantovala direktorka Sektora za odnose s javnošću kineske železare Tatjana Orlandić.

– Naši merni uređaji baždareni su na niske vrednosti radioaktivnosti, tako da reaguju čim je ona makar malo iznad koncentracije u okruženju, odnosno u vazduhu, tako da je ovde sve u redu. To se dešava – kaže Orlandić.

Neki radnici svedoče takođe da se takve situacije događaju, ali ne tako često. Istog dana kada su se alarmi za radiokativnost oglasili, nije bilo problema prilikom ulaska drugih sirovina u fabriku.

 

Čitaj dalje...